Nordzucker – drugim co do wielkości producentem cukru w Europie

Grupa Nordzucker z siedzibą w Brunszwiku w Niemczech jest jednym z wiodących producentów cukru na świecie. Nasza oferta produktów z buraków cukrowych i trzciny cukrowej obejmuje cukier biały, cukier surowy, specjały oraz fondant. Ponadto produkujemy wysłodki, melasę, nawozy i biokomponenty, a także energię elektryczną. Dla Grupy Nordzucker priorytetem jest zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości.

W sumie 4000 pracowników w 21 europejskich i australijskich cukrowniach, a także rafineriach w całej Grupie, dąży do zapewnienia doskonałych produktów i usług, tworząc tym samym podstawę do dalszego rozwoju.

od Plantatora do Konsumenta

Nordzucker założony w Europie, zakorzeniony regionalnie i zorientowany globalnie od wielu lat pozostaje niezawodnym partnerem na rynku cukru i produktów pochodnych.
Skupiając się na zrównoważonym rozwoju, tworzymy wartość w łańcuchu od Plantatora do Konsumenta, w celu utrzymania i rozwijania konkurencyjnego, lokalnie osadzonego biznesu w branży cukrowniczej.

2 nowoczesne cukrownie w Chełmży i w Opalenicy

W Polsce Nordzucker prowadzi swoją działalność poprzez spółkę Nordzucker Polska S.A. z dwoma zakładami produkcyjnymi w Opalenicy (Województwo Wielkopolskie) i w Chełmży (Województwo Kujawsko-Pomorskie).

Fabryka cukru w Chełmży przeprowadziła swoją pierwszą kampanię przerobową buraka cukrowego w 1882 roku. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w dwóch silosach o pojemnościach: 60.000 ton i 45.000 ton. Zakład jest wyposażony w stację segregacji cukru umożliwiającą dostarczanie klientom różnych frakcji cukru.

Fabryka cukru w Chełmży

Fabryka cukru w Opalenicy powstała w 1884 roku. Tam też znajduje się siedziba firmy Nordzucker Polska S.A. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w silosach o łącznej pojemności 60.000 ton: jeden silos o pojemności 40.000 ton i dwóch o pojemnościach po 10.000 ton.  

Fabryka cukru w Opalenicy

Kostki Cukru Jakość – Ekologia – zrównoważony Rozwój

Od 1999 w Opalenicy, a po 2000 roku również w fabryce w Chełmży przeprowadzono wiele zmian modernizacyjnych z licznymi inwestycjami, mającymi na celu poprawę jakości produkowanego cukru, zmniejszanie zużycia energii i ochronę środowiska. Obydwa zakłady produkcyjne posiadają własne elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków i laboratoria.

W laboratoriach zakładowych prowadzimy nadzór nad jakością na każdym etapie procesu produkcji cukru. Nasze nowoczesne oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy beztlenowe i tlenowe, gwarantując jakość oczyszczania spełniającą wymagania polskiego prawa. Dodatkowe korzyści wynikające z oczyszczania ścieków w procesie beztlenowym jest produkcja biogazu, który jest wykorzystywany w instalacjach centralnego ogrzewania. Dzięki zmodernizowanym blokom, energetycznym zakłady nieustannie zmniejszają zużycie węgla, a wyprodukowana energia elektryczna jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania obu zakładów.

Cukier

NASZA MARKA

Marka Sweet Family jest obecna na polskim rynku od 2004 roku. Wyróżnia ją łatwo rozpoznawalny ciemno-niebieski kolor opakowań. Produkty Sweet Family używane są przede wszystkim do słodzenia i dekorowania ciast oraz słodzenia napojów.

Marka komunikuje się ze swoimi konsumentami głównie poprzez stronę internetową, gdzie poleca sprawdzone przepisy na wypieki i desery na różne okazje. Sweet Family przypomina o sobie, szczególnie w okresie letnim, organizując konkursy promocyjne z atrakcyjnymi nagrodami, którym towarzyszy kampania w mediach elektronicznych.

Sweet-Family

Sweet-Family

Asortyment cukru dostępny w ofercie firmy Nordzucker:

CUKIER DROBNY

 • opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 10 kg

CUKIER KRYSZTAŁ

 • opakowania jednostkowe: worki ( 25 kg), torebki (1 kg) - pakowane w opakowanie zbiorcze 10 kg
 • big bag (1.000 kg/ 800 kg / 500 kg)
 • luz (autocysterny)

CUKIER PUDER

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 9 kg
 • opakowania papierowe: worki 25 kg

CUKIER BRĄZOWY

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg

CUKIER W KOSTKACH

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg
 • opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg

CUKIER TRZCINOWY NIERAFINOWANY

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kg
 • opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowanie zbiorcze 10 kg

CUKIER TRZCINOWY W SASZETKACH

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kg

CUKIER KRYSZTAŁ W SASZETKACH

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kgKomunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19.02.2021 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Michała Wieczorka w Poznaniu, ul. Marcelińska 62/8. Porządek obrad:

 • 1. Otwarcie obrad.
 • 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
 • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • 4. Przyjęcie porządku obrad.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wyboru biura maklerskiego i wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z biurem maklerskim.
 • 6. Zamknięcie obrad.

PIĄTE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to piąte wezwanie.

CZWARTE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to czwarte wezwanie.

TRZECIE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to trzecie wezwanie.

DRUGIE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to drugie wezwanie.

PIERWSZE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to pierwsze wezwanie.

PLANTATORZY

Kontakt z inspektorem

Dane kontaktowe inspektorów z podziałem na regiony produkcyjne zakładów w Chełmży oraz w Opalenicy

Zakład w Chełmży

Marcin Zieliński

692 454 020

Stanisław Sikora

604 168 176

Witold Grupa

692 454 019

Andrzej Kończalski

692 454 001

Rejon Chełmża

Zakład w Opalenicy

Andrzej Jankowiak

693 069 781

Marian Drozdowski

693 069 790

Franciszek Adamiak

695 791 183

Paweł Rutkowski

693 069 797

Rejon Opalenica

KONTAKT

Nordzucker Polska S.A.    |    ul. 5 Stycznia 54    |    64-330 Opalenica 
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000092978, NIP 777-26-37-586, BDO 000090558
kapitał zakładowy 141.951.607,20 zł opłacony w całości
E-mail: opalenica@nordzucker.com    |    Telefon: (+48) 61 44 79 300